Vi skifter for tiden server og nettleverandør. Av praktiske grunner er derfor siden tatt ned og er under omarbeiding. Vi beklager dette og ønsker deg snarlig velkommen tilbake!

September 2008
Styret, Siddis KBK